Hội thảo đóng góp ý kiến phát triển quan hệ VN – Lào

Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng với mục đích đóng góp thêm những ý kiến để phát triển quan hệ Việt Nam Lào giai đoạn 2017-2026 và nhìn xa hơn 2035

Tại hội thảo, các Đại Biểu cùng nhau trao đổi các kết quả nghiên cứu, đánh giá từ các góc độ khác nhau về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào 55 năm qua; đánh giá hợp tác Việt Nam – Lào trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận và khoa học xã hội những thành tựu và tồn tại, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đào tạo và nghiên cứu, khoa học xã hội, nghiên cứu lý luận trong giai đoạn hiện nay; đánh giá từ góc độ liên quan đến lợi ích, chính sách của các bên đã đạt được khi thúc đẩy mối quan hệ hai nước; nhận diện những khó khăn, hạn chế đang đặt ra, gắn với yêu cầu đẩy mạnh quan hệ Việt Nam – Lào trong thời gian tới; định hướng và giải pháp phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong giai đoạn mới.

Từ những nghiên cứu, dự báo triển vọng, xu hướng phát triển của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào của các nhà khoa học, Đại Biểu cùng với những đề xuất kiến nghị sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trong giai đoạn mới.

Đăng Anh Events vinh dự là đơn vị tổ chức Hội nghị này

 

Các Sự kiện đã triển khaiTổ chức hội nghị, Hội thảo khác

Liên hệ

DANG ANH EVENTS & MEDIA

ĐỊA CHỈ : 466, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD : 06/19 Tây Trà, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel : 024.32.15.16.15

Hotline

0948.59.1102 - 090.340.6353

Phone

024.32.15.16.15